E-ZBORNICA


Virtualno središče učiteljskega zbora, ki nudi informacijsko podporo zaposlenim pri svojem strokovnem delu. Učilnica je namenjena tudi neformalnim dejavnostim.


Prostor za sodelovanje pri prenovi gimnazije.